LİSANS PROGRAMININ ÇIKTILARI

 1. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici alanlarda bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla karşılamak için; temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
 2. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici alanlarda bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla karşılamak için; temel düzeydeki kuramsal bilgileri uygulamaya aktarabilme
 3. Hemşirelik alanında kanıta dayalı edindiği bilgi ve becerileri kullanarak hemşirelik sürecini uygulayabilme
 4. Hemşirelik uygulamalarını mesleki standartlar doğrultusunda gerçekleştirilebilme
 5. Hemşirelik süreci aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, insan hakları ve etik değerlere uygun hareket edebilme
 6. Yaşam boyu öğrenmenin önemi benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirebilme
 7. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme
 8. Küresel ve Toplumsal çerçevede sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına duyarlı olabilme
 9. Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme
 10. Araştırma sonuçlarını hemşirelik uygulamalarında kullanabilme sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilme
 11. Bir yabancı dili ( en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

Hazırlayanlar

Kontrol eden

Onaylayan

Revizyon tarihi

Eğitim Komisyonu

 

Prof.Dr.Gül ERTEM

Prof.Dr.Fisun ŞENUZUN AYKAR

29.05.2017