Lisans Programının Çıktıları

 1. Toplumun sağlık ve refahı için; sağlık ve hemşirelik alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
 2. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici alanlarda bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla karşılamak için; temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 3. Hemşirelik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme
 4.  Hemşirelik uygulamalarını mesleki standartlar doğrultusunda gerçekleştirebilme
 5. Hemşirelik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, insan hakları ve etik değerlere uygun hareket edebilme
 6. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirebilme
 7. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
 8. Küresel ve toplumsal çerçevedeki hemşirelik girişimlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme
 9. Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme
 10. Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilme, hemşirelik uygulamalarında kullanabilme, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilme
 11. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
 12. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme
 13. Bir yabancı dili (en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme