Eğitim Programını Tamamlayan Öğrenciden Beklenen Bilgi ve Beceriler

 • Birey, aile ve toplumun optimum sağlık düzeyi için, doğumdan ölüme değin, bakım verebilmeli, aktif çalışmalar sergileyebilmeli,
 • Birey, aile ve toplumlara sağlığı koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve destekleyici hemşirelik uygulamalarını bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirebilmeli,
 • Kanıta dayalı hemşirelik araştırmalarına göre bilgi ve becerilerini güvenli uygulamalarda kullanabilmeli,
 • Birey, aile ve toplumun tüm sağlık ortamlarında hemşirelik bakım gereksinimlerini belirleyebilmeli,  doğru hemşirelik tanılaması yapabilmeli,
 • Analiz, kritik düşünme, problem çözme becerilerini uygulayabilmeli, hemşirelik bakımını formüle edebilmeli ve değerlendirebilmeli,
 • Sağlık ekibinin etkili bir üyesi olarak, faaliyet gösterebilmeli,
 • Hasta ve sağlam bireylerin bakımına, multidisipliner ekip yaklaşımı ile katılabilmeli, uygun kişiler arası iletişim becerilerini sergileyebilmeli,
 • Bakım verirken, mesleki etik ilkelere dikkat edebilmeli, hasta haklarının savunucusu olabilmeli,
 • Mesleki gelişimi için sürekli eğitimini sürdürebilmeli,
 • Mesleğin gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler sergileyebilmeli,
 • Ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyebilmeli,
 • Bilişim sistemlerini ve teknolojilerini kullanabilmelidir.