Mezun Profili

 • Mesleğini seven, benimseyen,
 • Mesleki bilince sahip,
 • Kendine güvenen, benlik saygısı yüksek, otonomi sahibi olabilen,
 • Motivasyonu yüksek,
 • Risk alabilen,
 • Yasal, özlük haklarını bilen,  
 • Kendi duygu, düşünce ve davranışlarının farkında olan, empati geliştirebilen,
 • Bütüncül yaklaşıma hizmet edecek,
 • Toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt verecek nitelikte,
 • Problem çözme becerisi kazanmış,
 • Mezuniyet sonrasında uygulama alanında karşılaşılan problemleri rahatlıkla çözebilecek nitelikte yaratıcı, girişimci, lider mezunlar yetiştirmeye cevap verecek bir model,
 • Uyumlu ve işbirlikçi olan,
 • Toplumun savunuculuk rolünü üstlenen,
 • Toplumun sağlık politikalarına katılmaya istekli,
 • Meslektaşlarını eğitebilen,
 • Bilimsel düşünebilen,
 • Yaşam boyu öğrenme ve öğretmeyi bilen, davranışlara yansıtabilen,
 • Hoşgörülü,
 • Kültürel değerleri benimsemiş olan
 • Demokratik tavır gösterebilen
 • Yeni fikirlere açık olabilen,
 • Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen mezunlar olmaları beklenmektedir.